Loyaliteitsvoordeel

Een relatie van wederzijdse loyaliteit

We gunnen jaarlijks meer dan 100 interim opdrachten aan een omvangrijke groep zelfstandig professionals. Met een select aantal professionals, waarmee wij de samenwerking bijzonder waarderen, streven wij naar een relatie van wederzijdse loyaliteit. We gaan een duurzame relatie aan en bieden een aantrekkelijk voordelenpakket dat bestaat uit de volgende elementen:

We vertellen je
graag meer over ons loyaliteitsprogramma.

Neem contact met ons op

Betaling

We garanderen dat 50% van je factuur binnen 7 werkdagen wordt betaald. De overige 50% wordt uitgekeerd nadat de opdrachtgever heeft betaald. Betaling gebeurt op basis van jouw verzonden factuur, met daarbij een door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende urenstaat.

Groeigarantie

Bij aanvang van de opdracht ontvang je een marktconform uurtarief. Positieve evaluaties en beoordelingen zorgen ervoor dat dit uurtarief in de opvolgende jaren stijgt. Voor het beoordelen van jouw prestaties gebruiken we het tussentijdse en eindevaluatieformulier, welke door de opdrachtgever wordt ingevuld. Je draagt vervolgens zelf de verantwoordelijkheid voor de realisatie van eventuele ontwikkelpunten die hieruit voortkomen. E-Selective faciliteert jou in deze ontwikkeling.

Urenafname garantie

Gedurende busy season garanderen we je een minimale afname van 500 tot 750 uur.

Permanente educatie & ontwikkeling

Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden. De Creating Insights University is een door het NBA geaccrediteerd opleidingsinstituut en biedt jou de mogelijkheid verschillende PE-activiteiten te verrichten. We bieden cursussen, workshops en trainingen aan die jouw persoonlijke en vaktechnische kennis optimaliseren en up-to-date houden. Naast de cursussen en trainingen heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan vakinhoudelijke kennisbijeenkomsten, waarin actuele thema’s binnen de accountancy worden behandeld.

Social events

We voorzien je van kennis, maar brengen je ook graag in contact met collega Interim Accountants. We organiseren hiervoor veel leuke evenementen en gezellige borrels. Zo nemen we je graag mee naar Festival Classique, een zomerse BBQ op het strand of het Groot Kerstcircus Den Haag.

Wervingsbonus

Wanneer we via jouw bemiddeling een samenwerking aangaan met een nieuwe kandidaat, ontvang je een wervingsbonus. De bonus bedraagt € 750,- euro wanneer het een Interim Accountant betreft en € 1.500,- wanneer we de nieuwe kandidaat een vast dienstverband aanbieden. Betaling vindt plaats als er cumulatief 500 uur is gefactureerd voor deze aangebrachte kandidaat.

Zelfstandig professional

Nieuwsbrief

Maandelijks ontvang je een update van onze beschikbare consultants.